(1)
NinhN. Đức; KỳT. D.; GhiN. H.; QuangN. N. Đặc điểm lâm sàng Và hình ảnh nội Soi chảy máu Tiêu Hoá Do loét Dạ dày Tá tràng ở bệnh nhân Có dùng thuốc chống huyết khối. YDLS 2021, 16.