(1)
ThủyT. X.; TrườngL. V.; TuyểnN. T.; AnhL. T.; KhánhL. H.; PhongN. B. H.; LinhN. H.; HoaN. T. P. Đánh Giá kết Quả Can thiệp nhồi máu não cấp nhánh lớn Do bệnh Lý động mạch cảnh ngoài sọ . YDLS 2021, 16.