[1]
NinhN. Đức, KỳT.D., GhiN.H. và QuangN.N. 2021. Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi chảy máu tiêu hoá do loét dạ dày tá tràng ở bệnh nhân có dùng thuốc chống huyết khối. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 16, 5 (tháng 7 2021). DOI:https://doi.org/10.52389/ydls.v16i5.801.