Đánh giá bước đầu hiệu quả của túi giữ khí CO2 bằng găng tay phẫu thuật trong phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ cắt u trung thất

  • Ngô Gia Khánh Bệnh viện Bạch Mai
  • Nguyễn Hữu Ước Bệnh viện Việt Đức
  • Trần Trọng Kiểm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ, túi giữ hơi, CO2, găng tay phẫu thuật

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá bước đầu tính an toàn và khả thi của kỹ thuật sử dụng găng tay phẫu thuật để tạo dụng cụ giữ khí trong phẫu thuật cắt u trung thất nội soi một lỗ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu chùm ca bệnh u (hay nang) trung thất, được điều trị bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ tại Bệnh viện Bạch Mai, từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2020 có sử dụng kỹ thuật dùng găng tay phẫu thuật để tạo túi giữ khí. Kết quả: Gồm 10 bệnh nhân, 6 nam - 4 nữ, tuổi trung bình 48 tuổi; chẩn đoán u tuyến ức (8), nang màng tim (2) với kích thước u trung bình trên cắt lớp vi tính là 3,5cm. Độ dài đường rạch da trung bình 2,8cm. Thời gian trung bình phẫu thuật là 80 phút, rút dẫn lưu 2,5 ngày, và nằm viện là 4,3 ngày. Không có biến chứng trong và sau mổ. Kết luận: Phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ cắt u trung thất với thông khí hai phổi + bơm CO2 với túi giữ hơi tự chế bằng găng tay là một kỹ thuật đảm bảo tính an toàn, mức độ khả thi cao, giúp đơn giản hóa qui trình mổ và tiết giảm chi phí phẫu thuật, trên một số đối tượng được lựa chọn.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Gaetano Rocco, Antonio Martin-Ucar, Eliseo Passera (2004) Uniportal VATS wedge pulmonary resections. Ann Thorac Surg 77: 726-728.
2. Wu CF, Gonzalez-Rivas D, Wen CT et al (2015) Single-port video-assisted thoracoscopic mediastinal tumour resection. Interact Cardiovasc Thorac Surg 21: 644-649.
3. Scarci M, Pardolesi A, Solli P (2015) Uniportal video-assisted thoracic surgery thymectomy. Ann Cardiothorac Surg 4: 567-570.
4. Park YH, Kang MY, Jeong MS et al (2009) Laparoendoscopic single-site nephrectomy using a homemade single-port device for single-system ectopic ureter in a child: Initial case report. J Endourol 23: 833-835.
5. Majed Refai, Diego Gonzalez-Rivas, Gian Marco Guiducci et al (2020) Uniportal video-assisted thoracoscopic thymectomy: The glove-port with carbon dioxide insufflation. Gland Surg 9(4): 879-885.
6. Ngô Gia Khánh, Nguyễn Hữu Ước, Trần Trọng Kiểm (2016) Phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ cắt u trung thất. Tạp chí Phẫu thuật nội soi Việt Nam.