Hiệu quả điều trị của một số phác đồ kháng sinh sử dụng trên bệnh nhân có vết thương mạn tính tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác năm 2019

  • Lương Quang Anh Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
  • Nguyễn Thị Thùy Dung Bệnh viện K Trung ương
  • Lương Tuấn Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Bệnh nhân, vết thương mạn tính, phác đồ kháng sinh, hiệu quả

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị của một số phác đồ kháng sinh trên bệnh nhân có vết thương mạn tính được điều trị nội trú tại Trung tâm Liền vết thương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trong năm 2019. Đối tượng và phương pháp: Mô tả hồi cứu bệnh án của 455 bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Liền vết thương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019. Các dữ liệu được tính toán và so sánh bằng kết quả điều trị giữa các phác đồ kháng sinh. Kết quả và kết luận: Phác đồ kháng sinh điều trị trong phác đồ kháng sinh ban đầu và phác đồ kháng sinh sau phác đồ ban đầu đạt hiệu quả lần lượt là 62,95% và 48,27%. Tương tự với phác đồ kháng sinh dự phòng đạt hiệu quả đều trên 90%. Phác đồ kháng sinh thay thế đạt hiệu quả là 88,63%.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Markova A et al (2012) US skin Disease assessment: Ulcer and wound care. Dermatol Clin 30: 107-111.
2. Leaper D, Robert JS (2008) The complex issue of wound infection. Association for the Advancement of Wound Care (AAWC). Advancing your practice: Understanding Wound Infection and the Role of Biofilms. Malvern PA: 5-8.
3. Đỗ Thị Lan Hương (2011) Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn bàn chân tại Khoa Nội tiết - Đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai. Khoá luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học, Đại học Dược Hà Nội.
4. Lipsky BA et al (2012) 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis 54(12): 132-173.
5. Cao Thị Thanh Mai (2016) Khảo sát sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Khoá luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học, Đại học Dược Hà Nội.
6. Nguyễn Tiến Dũng (2018) Nghiên cứu một số đặc điểm của vết thương mạn tính và hiệu quả điều trị của ghép tế bào gốc từ mô mỡ tự thân. Luận án Tiến sĩ Y học, Học viện Quân y.
7. Nguyễn Đạt Anh (2016) Hướng dẫn điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
8. Bộ Y tế (2015) Hướng dẫn sử dụng kháng sinh. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
9. Bratzler DW et al (2013) Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. Am J Health-System Pharm 70(3): 195-283.
10. Smith K et al (2016) One step closer to understanding the role of bacteria in diabetic foot ulcers: characterising the microbiome of ulcers. BMC Microbiol 16: 54.