Tổn thương nhồi máu não cấp do bóc tách động mạch cảnh trong sau chấn thương sọ mặt: Thông báo 2 trường hợp

  • Trần Xuân Thủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Văn Trường Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Trọng Tuyển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Công Thành Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Hải Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Thị Mỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đặng Thị Hồng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Bóc tách mạch cảnh, nhồi máu não sau chấn thương, stent Wingspan

Tóm tắt

Đột quỵ nhồi máu não cấp do bóc tách động mạch cảnh trong sau chấn thương là một biến chứng hiếm gặp gây tỷ lệ tử vong 60 - 65%, 20% bệnh nhân sống sót với tổn thương thần kinh nghiêm trọng và chỉ 15% hồi phục thần kinh tốt. Sự không tương xứng giữa các triệu chứng thần kinh khu trú với hình ảnh tổn thương não gợi ý bóc tách động mạch cảnh trong và bệnh nhân cần được chụp mạch não sớm để chẩn đoán. Điều trị tái thông mạch não kịp thời bằng can thiệp nội mạch, đặt stent tái lập dòng chảy mạch máu não sẽ tăng cơ hội sống và phục hồi cho người bệnh. Chúng tôi báo cáo 2 trường hợp lâm sàng có bóc tách động mạch cảnh trong sau chấn thương được chẩn đoán sớm và điều trị can thiệp mạch thành công.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Cagavi F, Tekkok IH, Akpinar G (2005) Malignant cerebral infarction secondary to internal carotid injury in closed head trauma: Good outcome with aggressive treatment a case report. Angiology 56(1): 107-114.
2. Aarabi B, McQueen JD (1978) Traumatic internal carotid occlusion at the base of the skull. Surgical neurology 10(4): 233-236.
3. Schulte S, Donas KP, Pitoulias GA, Horsch S (2008) Endovascular treatment of iatrogenic and traumatic carotid artery dissection. Cardiovascular and interventional radiology 31(5): 870-874.
4. Guillon B, Levy C, Bousser MG (1998) Internal carotid artery dissection: An update. Journal of the neurological sciences 153(2): 146-158.
5. Schievink WI (2001) Spontaneous dissection of the carotid and vertebral arteries. The New England journal of medicine 344(12): 898-906.
6. Leong S, Abbas S, Galvin L et al (2008) Emergency stenting of an acute internal carotid artery occlusion from spontaneous dissection. Interventional neuroradiology 14(1): 69-72.